Strafrecht

Of het nu gaat om een strafbeschikking, een (T)OM-zitting of een zitting bij de politierechter, meervoudige kamer van de rechtbank of bij het gerechtshof. Neem zo snel mogelijk contact op!

Strafrecht

Wanneer je wordt verdacht van een strafbaar feit (of wanneer je als getuige wordt opgeroepen om te verklaren omtrent een straf feit), dan heb je een strafrechtadvocaat nodig. Voor alle duidelijkheid, dit geldt in ieder stadium van een strafzaak. Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen.

 

Advocaat bij het politieverhoor

Het allerbeste is om een advocaat te raadplegen voordat je wordt gehoord bij de politie. Niek houdt zich bezig met strafrecht en zal je aan de ene kant voorbereiden op hetgeen je tijdens het verhoor kunt verwachten. Aan de andere kant zal hij je van juridisch advies voorzien. Des te eerder in het traject je dit advies krijgt, des te beter.

Ook de aanwezigheid van een strafrechtadvocaat tijdens het verhoor is belangrijk. Niek mag je tijdens het verhoor bijstand verlenen. Je kunt bijvoorbeeld tijdens het verhoor overleg plegen met hem (natuurlijk buiten de aanwezigheid van politie). Daarnaast kan Niek ingrijpen op het moment dat het verhoor niet volgens de bestaande spelregels verloopt. Vanzelfsprekend kan hij het verhoor ook op zijn verzoek onderbreken om met jou in gesprek te gaan over hetgeen tijdens het verhoor is besproken of is gebleken.

De praktijk leert dat de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor echt een verschil kan maken tussen een latere veroordeling of een vrijspraak dan wel een sepot van de strafzaak.

 

Strafbeschikking

Indien je een strafbeschikking ontvangt, dan is het zaak om snel te handelen. Immers geldt er een korte termijn om in verzet te komen. Schakel Niek dus zo snel mogelijk in. Hij kan namelijk het dossier opvragen, zodat bekeken kan worden of er wel voldoende bewijs is. Tevens kan beoordeeld worden of de op te leggen straf wel conform de beleidsregels van het Openbaar Ministerie of spelregels van de rechtbanken is. Indien je uiteindelijk besluit om niet in te stemmen met het schikkingsvoorstel, dan kan er tijdig verzet worden ingesteld, zodat je niet vast zit aan de ontvangen strafbeschikking.

 

(T)OM-zitting

Indien je een oproep krijgt om te verschijnen bij een OM-zitting, dan is het ook belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met Niek. Als advocaat kan hij namelijk het strafdossier opvragen, zodat je allebei het dossier kunt bestuderen om dit vervolgens met elkaar te bespreken. Je weet dan precies wie er aangifte heeft gedaan, wat er aan bewijsmiddelen zijn, wat één of meerdere getuigen hebben verklaard, enzovoorts. Samen zullen we bespreken welke koers er gevaren zal worden. Natuurlijk zal je ook bij de zitting zelf worden bijstaan door Niek. Je zit dus niet alleen tegenover de officier van justitie, maar samen met jouw advocaat. Op deze manier kun je voorkomen dat je onterecht wordt bestraft of een te hoge straf opgelegd krijgt.

 

Zitting bij de rechter

Wanneer je een dagvaarding hebt ontvangen om te verschijnen bij een zitting bij de rechtbank of het gerechtshof, neem dan snel contact op met Niek. Of het nu gaat om een strafzitting bij de kantonrechter, politierechter, meervoudige kamer of bij het gerechtshof. In alle gevallen doe je er verstandig aan om je te laten bijstaan door een advocaat, zodat het dossier kan worden opgevraagd en kan worden besproken, maar ook de verdedigingsstrategie uiteengezet kan worden. Uiteraard zal je goed voorbereid worden op de aankomende zitting en staat er dan een advocaat aan jouw zijde.

 

Contact
Wil je snel contact met een advocaat? Neem gerust contact op met Niek. Hij helpt je graag!

Help, ik moet mij melden bij de politie als verdachte (of getuige)

Ik heb een oproep (of dagvaarding) ontvangen om ter zitting te verschijnen

Ik wil hoger beroep instellen tegen mijn veroordeling door de rechtbank!

Bekijk hier alvast onze tarieven

  • ADVOCAAT VOOR ONDERNEMERS

    Uurtarief: 185,-
  • ADVOCAAT PARTICULIEREN

    Uurtarief: 165,-

Ontwerp & realisatie door: Bandwerk merkenbouwers