Afspraken maken over partner-alimentatie?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat afspraken over partneralimentatie na verloop van tijd vanwege gewijzigde omstandigheden moeten worden herzien. Dit kan tot gevolg hebben dat door partijen in onderling overleg nieuwe afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens echter niet altijd schriftelijk vastgelegd, hetgeen tot ongewenste fiscale consequenties kan leiden. Leg afspraken daarom altijd goed schriftelijk vast. Om problemen met je ex-partner én met de Belastingdienst te voorkomen.

Ontwerp & realisatie door: Bandwerk merkenbouwers