Arbeidsrecht

Of het nu gaat om het aangaan van een arbeidsovereenkomst of juist de beëindiging ervan. Bij Brands & Schreurs Advocaten ben je bij de juiste partner!

Laat je begeleiden door een expert op het gebied van arbeidsrecht op het moment dat je een arbeidsovereenkomst aan wilt gaan of wilt beëindigen. Bij ons is dat mr. Niek Brands.

 

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen worden. Uiteraard is het verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. In een arbeidsovereenkomst staan (alle) afspraken tussen werkgever en werknemer.

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor deze is aangegaan, of op het moment dat een project gereed komt, of bijvoorbeeld op het moment dat vervanging van een andere werknemer niet langer noodzakelijk is. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging.

 

Wat neem ik op in een arbeidsovereenkomst?

In beginsel is men vrij om zelf te bepalen welke afspraken worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Voor sommige bepaling gelden wettelijke eisen. Gebruikelijke bedingen die in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden zijn onder andere:

 • proeftijdbeding;
 • concurrentiebeding en/of relatiebeding;
 • geheimhoudingsbeding;
 • nevenwerkzaamhedenbeding;
 • wijzigingsbeding;
 • boetebeding.

 

En, waar zou ik nog meer aan moeten denken?
Andere zaken waar over nagedacht zou kunnen worden zijn bepalingen omtrent:

 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • scholing en/of studiekosten;
 • verlies van bedrijfseigendommen;
 • intellectuele eigendom;
 • ronselbeding;
 • geschenken;
 • alcohol en drugs;
 • sociale media.

 

Ook kan het raadzaam zijn om specifiek op te nemen dat er geen sprake is van een medische belemmering bekend zijn die aan een goede uitoefening van de functie in de weg staan. Dit geldt ook voor wat betreft een (eventueel) geldend concurrentie- en/of relatiebeding welke is overeengekomen met een voormalig werkgever. Daarnaast zou ook een bepaling opgenomen kunnen worden in de arbeidsovereenkomst met betrekking tot reeds lopende (of nadien ingestelde) gerechtelijke en/of strafrechtelijke onderzoeken. Wanneer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist is, dan kan het praktisch zijn om daarover een afspraak en/of voorwaarde vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.

 

Contact
Wil je meer informatie of juist overleg plegen? Neem gerust contact op met Niek. Hij helpt je graag!

Wie kan mij helpen met het opstellen van een arbeidsovereenkomst?

Wat moet ik allemaal opnemen in een arbeidsovereenkomst?

Wat is verder verstandig om op te nemen in een arbeidsovereenkomst?

Bekijk hier alvast onze tarieven

 • ADVOCAAT VOOR ONDERNEMERS

  Uurtarief: 185,-
 • ADVOCAAT PARTICULIEREN

  Uurtarief: 165,-
 • ZAKELIJKE MEDIATION

  Uurtarief: 185,-
 • ADVOCAAT RECHTSBIJSTAND-VERZEKERAAR

  Uurtarief: 185,-

Ontwerp & realisatie door: Bandwerk merkenbouwers